Monthly Archives: Setembre 2009

El debat sobre la prostitució

Què cal fer amb la prostitució? legalitzar-la? abolir-la? Hi ha falta de consens polític i social sobre el tema, fet molt normal si tenim en compte la complexitat que aquest té. Parlar sobre prostitució significa parlar sobre les xarxes il•legals, el proxenetisme, la vida en l’espai públic, la seguretat de les treballadores del sexe, etc. impulsar una iniciativa legislativa sobre el tema és iniciar un debat llarg i complex amb un munt de protagonistes.

El que està clar és que, de les opcions que hi ha sobre la taula, la il•legalització és una arma inútil: tant sols fomentaria la clandestinitat de la prostitució. Però la proposta d’ICV sobre les “zones de tolerància” tampoc és la millor: sols solucionaria una petita part del problema i, d’altra banda, no es tracta de fer guetos on es pugui exercir la prostitució.

Potser el més raonable seria fer una regulació parcial de la prostitució. En aquest sentit, el que proposa la consellera Tura és interessant (de fet és molt semblant al fet a Alemanya): que el comerç sexual es realitzi a locals controlats que garanteixin la seguretat sanitària de les treballadores i que aquestes cotitzin a la Seguretat Social i paguin impostos, treballant en una mena de casa autogestionada. Això ajudaria a combatre el proxenetisme i la màfia sexual.

El tema de la prostitució és complicat, per això no podem anar “tapant forats” sinó que hem d’encetar un debat profund sobre el tema per intentar trobar la millor solució, no a problemes puntuals, com la degradació que pot tenir l’espai públic, sinó als problemes greus, com són el tràfic de dones, la prostitució forçada, etc.

Anuncis